VI GAV OSS AV I GRYNINGEN

Skulpturer i rostfritt stål-2020

Vi gav oss av igryningen


En ko och en längtan efter frihet. Kon, genom

historien avgudad. Somsymbol för urmoderns trygghet.

En livlina.


Inspiration till verket har konstnären hämtat från historien om 

drängen och pigan, Hans och Kerstin, tidiga släktingar till Malm som slog ner sina bopålar på en enslig plats långt uppe i den svenska fjällvärlden.

Deras livsresa handlar om en längtan efter frihet, nyfikenhet och kärlek till livet. Allt de ägde var lite redskap och verktyg och ett par kor när

de tidigt en vårdag i maj1815 lämnade civilisationer för ett liv

ute i vildmarken